Company   |   Industries   |   Environment   |   Our Team   |   Contact Us   |   |    |   |
 
 
 
 


        中国作为未来强国,尽管拥有庞大资产并竭力对外开放,但目前仍显得像个神秘隐邦,加上她实行一套自己的做法,使得与外国伙伴之间的合作与沟通愈加复杂。

        EKKO Consulting 置身中国,协助欧洲公司进入中国市场并成功经营他们在中国的业务。

        作为在香港注册、在中国和法国同时运作的法国公司,Ekko 是一家具备深厚欧洲工作方式和道德观念的本地公司。无论是一次性运作还是长期合作,我们都总是以客户需要为先,并绝对保密。

        Ekko Consulting 的营运服务让欧洲公司具备了确保项目成功的手段。

      Company   |   Industries  |   Environment  |   Our Team   |   Contact Us   |